Njoftim per Kontrollin e diplomave :: 21-03-2016 12:38:07 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Kontrolli i fundit për diplomat është më 30 Mars 2016, ora 10:00 – 11:00. Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar si dhe tre fletët e para me dy kontrollet e bëra në Departament të firmosura.

Studentët që nuk paraqiten në 30 Mars 2016, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sesion.

2.   Dorëzimi i diplomave, të lidhura libër, pasi të jenë firmosur nga udhëheqësi, përgjegjësi i Departamentit dhe Dekani, do të bëhet më 1 Prill 2015, ora 10:00 – 11:00.

3.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 5 Prill, ora 9:00.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.