Njoftim mbi kontrollin e diplomave :: 16-09-2016 08:03:46 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Profilit Energjetike:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

                                                                                                                                                                                                                  26 Shtator 2016, ora 11:00 – 13:00.

28 Shtator 2016, ora 11:00 – 13:00

2. Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë Departamentit, nga Prof. Asc. Marialis Celo.

3. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

    

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.