Njoftim per Sezonin Special te Provimeve te Tetorit :: 26-09-2016 15:36:54 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Në datën 30 Shtator 2016 do të hapet një sezon special provimesh  për studentët e vitit  të tretë të programeve studimit të ciklit të parë (Bacheior), studentet e vitit dytë të programeve të studimit Master Profesional dhe Master Shkencave  studentet e vitit pestë te programeve të integruara te studimit si dhe për studentet e sistemit të vjetër pesevjeçar.

1. Studentet qe mund te regjistrohen ne kete sezon special, jane ata student qe kane vetem nje provim moduli te pashlyer (se bashku me detyrimet, si detyra kursi ose projekt kursi, nese k ate tilla) para hyrjes ne mbrojtien e tezes se diplomes ose provimit perfundimtar

2. Regjistrimi i kesaj kategorie studentesh per kete sezon special do te behet prane sekretarive mesimore te fakultetit perkates, nga ora 8:00 te dates 27 shtator deri ne oren 14:00 te dates 29 Shattor 2016.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.