Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Mekatronike :: 24-01-2017 20:32:49 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Mekatronike, viti i tretë të të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 10 Shkurt 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.