LAJMERIM :: 24-03-2021 10:27:32 UTC :: posted by Elektrike

Lajmërohen studentët që do të zhvillojnë  mbrojtjen e Provimit të Formimit / mbrojtjen e Diplomës,  se afati i  dorëzimit të dokumentacionit, para mbrojtjes së provimit të formimit/diplomës, kryhet në sekretarinë Mësimore nga Dt.24.03.2021-29.03.2021:

Për Diplomën Bachelor :

1. Fotokopje të kartës së identitetit dhe certifikate personale ose familjare.

2. Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT-së.

 

Për Diplomën Master :

1.     Fotokopje të kartës së identitetit dhe certifikatë personale ose familjare.

2.     Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT-së.

3.     Dëshminë e mbrojtjes së gjuhës së  huaj (fotokopje e noterizuar), në rast se nuk e kanë dorëzuar më parë, e vlefshme vetëm për Masterin e Shkencave.

 

                                                                               Sekretaria Mësimore FIE

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.