Njoftim per pagesen e dyte te tarifes se shkollimit :: 17-05-2017 08:33:51 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e Vitit te Pare dhe te Dyte Master Shkencor dhe Vitit te Pare Master Profesional te Fakultetit te Inxhinierise Elektrike, se duke nisur qe sot, te kryejne pagesen e kestit te dyte te tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2016 – 2017 ne shumen 45.000leke per Masterin Shkencor dhe 33.000leke per Masterin Profesional sipas fatures se arketimit leshuar nga zyra e finances.

Afati i fundit i pageses se tyre eshte data 26 Maj 2017, afat ne te cilin perfshihen edhe ata studente te Vitit te Pare, te Dyte dhe te Trete te Bachelor-it te FIE, te cilet nuk e kane kryer pagesen e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2016 – 2017 deri tani.

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.