Njoftim per Kontrollin e Projekt Diplomes :: 08-06-2017 15:31:34 UTC :: posted by Elektrike

Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e veres ( Korrik 2017), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat  e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 29 Qershor 2017, ora 10:00 – 11:00 - Kontrolli i dyte  - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie.
  • 10 Korrik 2017 , ora 11:00-12:00      Kontrolli i trete  - Te paraqitet  diploma ne formen perfundimatre 
  • 12 Korrik 2017 Dorezimi i diplomes  (printur,  lidhur dhe firmosur si dhe kopje elektronike ne CD) Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.
  • 14 Korrik 2017 - Mbrojtja e Diplomave ora 9:00
 
Studentet qe nuk paraqiten ne datat e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.