Njoftimi per Kontrolin e Diplomave :: 31-01-2022 07:55:45 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të
Profilit Energjetike se:
 
Kontrolli i dyte, per te gjithe ata qe e kane kaluar kontrollin e pare, do te behet ne date 8 Shkurt 2022 ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare.
 
Kontrolli i fundit dhe Dorezimi I diplomave do te behet date 11 Mars 2022, ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare. 
 
Mrojtja e diplomave per Programet Master Profesional dhe Master Shkencor do te behet date 15 Mars 2022 ora 09:00 ne laboratoret e Deprtamentit te Sistemve te Energjise Elektrike te Fuqise.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.