Njoftim per terheqjen e kartonit te diplomes :: 02-03-2022 15:10:53 UTC :: posted by Elektrike

L A J M E R I M

Lajmërohen të diplomuarit se terheqja e Diplomave per Ciklin e Pare Bachelor  si dhe per Ciklin e Dyte te studimeve Master i Shkencave si dhe Master Profesional sezoni i veres dhe i vjeshtes, per vitin akademik 2020-2021, do të  bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke filluar nga Dt 03.03.2022  nga e hëna- premte ora 10-12:

Për tërheqjen e diplomave :

1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit  dhe plotësimit të formularit të miratuar, me anë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve  në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.

2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.

Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë  distancimin fizik.  

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.