Njoftim per kontrollin e Diplomave :: 13-06-2022 23:21:18 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave  dhe Master Profesional ne  Energjettike se:
1. Kontrolli i diplomave për sezonin e verës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:
  • 24 Qershor 2022, ora 11:00 – 12:00
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike te SE, nga pedagoget udheheqes.
 
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
  • tre fletët e para të diplomës të plotësuara.
  • Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al
  • draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
  • 11 Korrik ora 09:00 – 11:00
Pranë laboratorit të Analizes dinamike se SE, nga Prof.Dr. Rajmonda Buhaljoti.
 
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:
  • 15 Korrik ora 9:00

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.