Njoftimi per Aplikantet fitues Raundi i pare :: 03-09-2022 10:36:08 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore të FIE. Regjistrimi në U-Albania, Raundi i parë (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat: 

  • 02.09.2022 – 15.09.2022 nga ora 08:00 – 17:00.

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:
• Diplomën e Maturës Shtetërore ose të dëftesës  së bashku me çerifikatën e notave të noterizuar.
• Fotokopje të kartës së identitetit (ku të shënohet nr.telefoni dhe adresa e-mail).
• Fotokopje të kartës së identitetit të babait.
• Dy fotografi personale.
• Kopje të mandat-arkëtimit të tarifës së regjistrimit. (kliko per te shkarkuar mandatin)

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.