Njoftim per Kontrollin e diplomave :: 20-02-2020 22:57:52 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Master Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, me 90 kredite se:

  • Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit do të jenë: 28 Shkurt 2020, ora 10:00 – 12:00 9 Mars 2020, ora 10:00 – 12:00 Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, kati i parë FTI, nga Dr. Gentian Dume për të gjithë studentët.
  • Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete: - tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al - draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
  • Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj, me të gjithë materialin e përfunduar të printuar, në CD dhe të firmosur nga udhëheqësi do të jetë: 12 Mars ora 10:00 – 12:00 Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Dr. Aida Spahiu.
  • Mbrojtja e diplomës do të jetë: 19 Mars ora 9:00.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.