NJOFTIM PER TERHEQJEN E KARTONIT TE DIPLOMAVE :: 30-04-2020 14:15:27 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM
 
Lajmërohen studentët se terheqja e Diplomave do të bëhet pranë sekretarisë mësimore duke filluar nga Dt 04.05.2020 nga e hëna- premte ora 10-12:
 
Për tërheqjen e diplomave :
 
1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe plotësimit të formularit të miratuar, me annë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.
 
2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, I pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.
 
Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë distancimin fizik me njëri-tjetrin.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.