NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE :: 17-06-2020 12:37:28 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e drejtimit energjetike Master Profesional dhe masterit Shkencor qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e veres 2020 ne lidhje me kontrollin dhe mbrojtje e diplomave ne datat e meposhtme : 

  • 29.06. 2020 ora 10:00 – 12:00 - Kontrolli i dyte per studentet e MP dhe MSH: Te paraqitet dhe ngarkohte ne classroom te Diplomes  materiali i pergatitur Kontrolli do te behet nga pedagoget Udheheqes te Diplomave.
  • 13.07. 2020 ora 10:00 – 12:00 - Kontrolli i fundit i Projekt Diplomes per studentet e MP dhe MSH.Te paraqitet dhe ngarkohte ne classroom te Diplomes  materiali perfundimtar. Kontrolli do te behet nga pedagoget Udheheqes te Diplomave
  • 20.07.2020 - Dorezimi i Projekt Diplomes te printuar, per studentet e MSH  lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.
  • 24.07.2020 -Dorezimi i Projekt Diplomes te printuar, per studentet e MP  lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.
  • Mbrojtja e Projekt Diplomave eshte parashikuar ne date 22.07.2020 ora 9:00 per studentet e MSH dhe date 28.07.2020 ora 9:00 per studentet e MP.
Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit  humbasin te drejten per mbrojtjen e  Projekt - Diplomes.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.