HAPET KONKURSI për zgjedhjen e Drejtuesit te Grupit mesimor . :: 15-05-2023 09:29:05 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Referuar Udhëzuesit mbi proceduren e zgjedhjes se Drejtuesve te Grupeve Mesimore/Kerkimore shkencore, miratuar me Vendimin Nr. 135 date 08.10.2020 te Rektoratit te UPT per krijimin e  Grupit Mesimor/Kërkimor Shkencor "Analiza dhe Monitorimi i Sistemit Elektroenergietik" plotësohet kerkesat e pikes 1 te Udhēzuesit, HAPET KONKURSI për zgjedhjen e Drejtuesit te ketij Grupi.

Kriterebaze:

  • Kandidati duhet te kete titull/grade shkencore;
  • Aktiviteti botues kerkimor;
  • Kandidati te kete eksperience ne mësimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne
    fushēn perkatëse;

Kritere te tiera:

  • Preferohet te kete qene drejtues dhe pjesmarres ne projekte te ndryshme neperputhje me fushën e ekspertizes.

Kandidatēt duhet te  paraqesin brenda dates 24 Maj 2023 pranë Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise dokumentat e mëposhtme:

  1. Kërkese me shkrim per aplikim.
  2. Jetëshkrimi(CV).
  3. Punime shkencore te 5 - viteve te fundit ne fushēn e gjenerimit dhe tregut tè energiise.
  4. Fotokopje e Titullit Akademik.

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.