Njoftim per kontrollin e Diplomave :: 17-06-2023 08:13:22 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

1. Kontrolli  i dyte i diplomave për sezonin e veres, viti akdemik 2022-2023 do të jetë:

26 Qeshor 2023, ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

  • tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

  • draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

2. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

10 Korrik 2023 ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

3. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

12 Korrik 2023 ora 9:00

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.