NJOFTIM PER PRAKTIKEN PROFESIONALE :: 03-06-2014 09:46:24 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e vitit të III Bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet në datën dhe orën e caktuar në orarin e provimeve. 

Studentë do të lejohen të mbrojnë praktikën nëse kanë:

  1. Vërtetimin që kanë kryer praktikën të firmosur dhe vulosur.
  2. Materialin e praktikës të shkruar në Word, të printuar dhe të lidhur. Në kapak duhet të vihet titulli i praktikës si dhe emri i studentit së bashku me firmën e tij.
  3. Prezantimi në Powerpoint. 
  4. Materiali i praktikës në CD. 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.