Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes :: 10-06-2014 13:42:13 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

16 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00.

30 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

5.  Kontrolli i fundit i diplomës do të jetë më datë:

7 Korrik 2014 ora 13:00- 14:00

pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

16 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00.

30 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

5.  Kontrolli i fundit i diplomës do të jetë më datë:

7 Korrik 2014 ora 13:00- 14:00

pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.