Njoftim per Praktiken Mesimore :: 02-03-2015 16:25:59 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM MBI PRAKIKEN MESIMORE

Njoftohen studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike se do të fillojnë praktikën mësimore pranë operatoreve te Energjise Elektrike:  OST dhe  OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike para se te marin udhezimet  mbi praktiken mesimore duhet te paraqiten ne Laboratorin e Impianteve Elektrike dhe Mbrojtes Rele, FIE, me qellim dhenien e te dhenave mbi vendbanimin aktual te tyre, kjo ka per qellim pergatitjen e listave emerore per praktikat mesimore bazuar tek vendbanimi i tyre aktual. 

Laboratori i Impianteve Elektrike dhe Mbrojtjes Rele

Kati i Pare, (koridori i gjate) dera e trete djathtas

Person Kontakti: MSc. Ing. Donald Shaliu

dt. 03.03.2015  ora 09.00-14.00,

dt. 04.03.2015 ora 08.00-09.30

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.