Njoftim per Provimin e Formimit :: 19-03-2015 22:05:07 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Lajmerohen studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 3 Prill 2015 ora 11 te dorezojne ne sekretari:

  1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale
  2. Vertetim nga biblioteka
  3. Mandat –Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.