NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT :: 29-06-2015 07:38:32 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

 

Studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 16 KORRIK 2015,  ora 10:00,  SALLA 309 duhet te dorezojne ne sekretari:

1.Fotokopje te kartes se identitetit dhe certifikaten personale

2.Vertetim nga biblioteka

3. Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne

 

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.