NJOFTIM PER DOREZIMIN E DIPLOMAVE :: 05-10-2015 14:30:30 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe sistemi i vjetër pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.         Diplomat e përfunduara do të dorëzohen në Departament bashkë me CD.

në datë 12 Tetor 2015 ora 12:00.

  • Mbasi të jenë firmosur nga studenti, udhëheqësi dhe konsulenti
  • re fletët e para të jenë firmosura nga pedagogu që ka bërë kontrollin në Departament, në dy datat e kontrollit.

2.    Studentët duhet të kenë me vete fotokopje të certifikatës së gjuhës angleze si dhe vërtetim nga biblioteka që nuk kanë detyrime.

3.   Mbrojtja e diplomave për këto studentë do të bëhet më: 15 Tetor 2015, ora 9:00.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.