NJOFTIM PER STUDENTET DIPLOMANTE :: 25-10-2015 19:05:42 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional viti i II, të Inxhinierisë Elektrike drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 20 Nëntor 2015 formularin e temës së diplomës të firmosur nga udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e fundit të Nëntorit 2015 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara. 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.