Formulari per sezonin e Majit

Posted by Elektrike on 27-04-2021 07:36:35 UTC
NJOFTIM

Te gjithe studentet qe plotesojne kriteret e hyrjes ne provime ne sezonin e ndermjetem i provimeve "Maj 2021" (nuk kane marre pjese ne shkurt-mars 2021 dhe kane shlyer te gjithe detyrimet e lendes), duhet te plotesojne formularin e regjistrimit bashkengjitur. Menyra e dorezimit te tij prane sekretarise mesimore do te jete ne nje prej opsioneve: a- direkt ne sekretarine mesimore, b- e firmosur dhe skanuar, e derguar ne Teams Sekretaria Mesimore, c- e firmosur dhe e skanuar, e derguar me email tek adresa: sekretaria@fie.upt.al. Afati i dorezimit te formulareve te regjistrimit eshte data 30.04.2021. Suksese!

FORMULARI
NJOFTIM

Te gjithe studentet qe plotesojne kriteret e hyrjes ne provime ne sezonin e ndermjetem i provimeve "Maj 2021" (nuk kane marre pjese ne shkurt-mars 2021 dhe kane shlyer te gjithe detyrimet e lendes), duhet te plotesojne formularin e regjistrimit bashkengjitur. Menyra e dorezimit te tij prane sekretarise mesimore do te jete ne nje prej opsioneve: a- direkt ne sekretarine mesimore, b- e firmosur dhe skanuar, e derguar ne Teams Sekretaria Mesimore, c- e firmosur dhe e skanuar, e derguar me email tek adresa: sekretaria@fie.upt.al. Afati i dorezimit te formulareve te regjistrimit eshte data 30.04.2021. Suksese!

FORMULARI

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0