<< Prev 1 2 310 11 1214 15 16 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PER SEZONIN E POSACEM

Posted by Elektrike on 28-09-2015 17:31:00 UTC

NJOFTIM

Lajmerohen studentet te cilet jane regjistruar per sezonin e posacem se data e zhvillimit te provimeve do te jete me date 29.09.2015 si me poshte.

Ne sallen 309 ora 9;00 provimi i Bazave te Automatikes, ndersa provimet e tjera ne sallat 316, 305 306 ne oren 9:00 te gjithe studentet e grupuar ne keto salla.Makinat Elektrike ne laborator ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 28-09-2015 16:10:48 UTC

NJOFTIM

Njoftohen Studentet e Drejtimtit Master Shkencor Energjetike, Master Profesional Energjetike dhe Sistemi 5 vjecar se me Date 05.10.2015 nga ora 10.00-12.00 prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise zhvillohet  kontrolli i Dipllomave per sezonin e vjeshtes,

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 22-09-2015 12:20:32 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:25 Shtator 2015, ora 11:00, 8 Tetor 2015, ora 11:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Orion Zavalani.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PRAKTIKEN PROFESIONALE

Posted by Elektrike on 11-09-2015 14:16:09 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, pra kanë më shumë se 30 kredite duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Shtator 2015 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMES

Posted by Elektrike on 10-07-2015 13:54:25 UTC

NJOFTIM

Me date 16.07.2015, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te zhvillohet mbrojtja e Dipllomave per sezonin e veres 2015,  Studentet qe do te mbrojne dipllomen ne date: 16.07.2015 jane:

Komisioni A:

Nr.

Studenti:

1

Minella Bezha

2

Edison Bezati

3

Ledio Luku

4

Ledi Gjini

5

Edmin Nexha

6

Amarildo  Zaka

7

Julinda Hasmema

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMES

Posted by Elektrike on 10-07-2015 13:52:11 UTC

 

Njoftim

Me date 14.07.2015, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te zhvillohet mbrojtja e Dipllomave per sezonin e veres 2015,  Studentet qe do te mbrojne diplomen ne date: 14.07.2015 jane:

Komisioni A:                                           

Nr.

Studenti:

1

Isa Kamberi

2

Ilvin Bashi

3

Rrapi Kola

4

Dritan Sadikaj

5

Gentian Rozgari

6

Renaldo Xhelilaj

7

Enea Sotiri

Komisioni B:

Nr.

Studenti:

1

Julian Tabaku

2

Matilda Gjergji

3

Bukurosh Bezhani

4

Ariol Zani

5

Misto Baballari

6

Kristian Toma

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER DATEN E MBROJTIES SE PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 09-07-2015 19:48:50 UTC

NJOFTIM 

Njoftohen studentet diplomante se mbrojtja e Projekt Diplomes do te zhvillohet ne daten 14.07.2015 ora 9:00.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: VINI RE NDRYSHIMET E ORARIT TE PROVIMEVE

Posted by Elektrike on 08-07-2015 16:14:06 UTC

NJOFTIM

Meqenese data 17 Korrik 2015 eshte dite feste , provimet e kesaj date spostohen ne daten 16 Korrik 2015. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 07-07-2015 22:34:42 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Kontrolli i fundit për diplomat është më 8 Korrik 2015, ora 12:00 – 14:00.

Studentët që nuk paraqiten në 8 Korrik, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sesion.

2.   Dorëzimi i diplomave, të lidhura libër, pasi të jenë firmosur nga udhëheqësi, përgjegjësi i Departamentit dhe Dekani, do të bëhet më 9 Korrik 2015, ora 12:00 – 13:00.

3.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 14 Korrik, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin perfundimtar te diplomave

Posted by Elektrike on 29-06-2015 07:42:45 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Master Shkencor, Master Profesional dhe Sistemi i Vjeter te profilit Elektroenergjitik se kontrolli perfundimtar i Diplomes do te zhvillohet me date 08.07.2015 ora 10.00-12.00 prane departamentit. Studentet duhet te paraqesin materialin  perfundimtar te  diplomes te printuar por te pa lidhur.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 310 11 1214 15 16 Next >>