<< Prev 1 2 38 9 1014 15 16 Next >>

Sekretaria: Njoftim per regjistrim per Master Profesional

Posted by Elektrike on 08-03-2016 13:00:25 UTC
Njoftim 
Njoftohen kandidatet e meposhtem se kane perfituar nga kuata shtese per studime ne master profesional. 
 
Master Profesional Drejtimi "Automatizim Industrie"
1. Gentian Lame
2. Marion Lajthia
3. Ermal Albrahimi
 
Master Profesional Elektroenergjetike
 
1. Alvaro Myrto
2. Anduen Bane
3. Eriseld Hoxhaj
4. Andi Kusaraj
 
Kandidatet kane te drejte te regjistrohen prane sekretarise se FIE deri ne date 11.03.2016.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 04-03-2016 10:21:57 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit do të jenë:10 Mars 2016, ora 12:00, 24 Mars 2016, ora 12:00

2.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Orion Zavalani.

3.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.   Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit : http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Profesionale

Posted by Elektrike on 04-03-2016 10:18:19 UTC

NJOFTIM

Studentët e vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe vitit të tretë Bachelor në Inxhinieri Mekatronike, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë, ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Mars 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: NJOFTIM PER CEREMONINE E NDARJES SE DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 09-02-2016 11:17:22 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar ne date 12.02.2016 ora 12:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim Per Praktikat Profesionale

Posted by Elektrike on 08-02-2016 13:19:47 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Shkencor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, Viti i II duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 22 Shkurt 2016 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Mbrojtia e Praktikes Mesimore

Posted by Elektrike on 29-01-2016 01:43:19 UTC

LAJMERIM

MBROJTJA E PRAKTIKAVE

Master Profesional ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Bachelor ne “AUTOMATIZIM INDUSTRIE” dhe  “MEKATRONIKE” (te prapambetur) do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 8:30 prane Laboratoreve te Departamentit.

Mbrtoja e Praktikave me Studentet e Master Profesional ne “Energjetike”  do te zhvillohet ne date 1/02/2016 ora 09:00 prane Laboratoreve te Departamentit.

 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR

Posted by Elektrike on 01-01-2016 08:00:42 UTC

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet se procesi mesimor fillon diten e marte  05.01.2016

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per ndarjen e Temes se Diplomes

Posted by Elektrike on 09-12-2015 11:52:34 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet e profilit Energjetike Master Profesional se diten e Hene Dt. 14.12.2015 ora 10.00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te kryhet ndarja e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM

Posted by Elektrike on 28-11-2015 10:51:25 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe stuentet se dita e marte date 1.12.2015 eshte dite pushim.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER PRAKTIKAT MESIMORE

Posted by Elektrike on 25-11-2015 10:14:31 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet e Master Profesional Elektroenergjetike Viti i dyte  te paraqiten prane departamentit per te marre udhezimet per praktiken  mesimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 38 9 1014 15 16 Next >>