<< Prev 1 2 315 16 17 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 07-10-2014 16:14:58 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e premte me 10.10.2014, ora 10:00-12:00 prane departamentit.


Studentet te cilet nuk paraqiten nuk do te lejohen te mbrojne Projekt Diplomen ne sezonin e vjeshtes.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 02-10-2014 09:21:45 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se për shkak të sezonit të ri të provimeve 8-10 Tetor:

1.  Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi do të jetë më datë:

10 Tetor 2014 ora 12:00- 13:00 pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët duhet ta kenë diplomen të firmosur nga udhëheqësi, materialin në CD, fotokopje të provimit të gjuhës angleze dhe faturën 500Lek.

Mbrojtja e diplomës do të jetë më datë 15 Tetor 2014 ora 9:00

 

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit ( I Ndryshuar)

Posted by Elektrike on 30-09-2014 13:42:19 UTC

NJOFTIM

Studentët të cilët kanë shlyer 175 ETCS (kredite) si dhe janë regjistruar pranë sekretarisë mësimore te FIE njoftohen se “Provimi i Formimit” për Diplomat:

1.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike , Automatizim – Industrie

2.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike,  Energjitikë

3.  Bachelor në Inxhinieri, Mekatronikë.

Nuk do të zhvillohet në datën e afishuar më parë por do të zhvillohet në orën 10:00 te salla 309 në datën 13 TETOR  2014.

Shenim:

Studentët duhet të kenë me vete një mjet identifikimi (Pasaportë ose kartë identiteti).

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 22-09-2014 08:50:49 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e hene me 29.09.2014, ora 10:00-12:00 prane departamentit.

Studentet te cilet nuk paraqiten nuk do te lejohen te mbrojne Projekt Diplomen ne sezonin e veres.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per datat e kontrollit te diplomave Shtator 2014

Posted by Elektrike on 09-09-2014 09:48:24 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

                               23 Shtator 2014, ora 10:00 – 12:00.

                               30 Shtator 2014, ora 10:00 – 12:00

            2. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë do të kryhet pranë Departamentit                 të Automatikës.

            3. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

                - tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në                     faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

               - draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me                            kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit                                                              http://www.fie.upt.al/master.php

4.  Kontrolli i fundit i diplomës do të jetë më datë:

3 Tetor 2014 ora 13:00- 14:00

pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 

Mbrojtja e diplomës do të jetë më datë 8 Tetor 2014 ora 9:00

 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Dekani: Njoftim

Posted by Elektrike on 08-09-2014 08:24:29 UTC
NJOFTIM Për shkak të evenimentit që do të zhivollohet në Sheshin “ Nënë Tereza” me datë 21 Shtator 2014 provimet e datave 19 dhe 20 Shtator 2014 do të zhvillohen me datën 22 Shtator 2014 në të njëjtën Orar dhe Sallë që janë afishuar. lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Mbrojtien e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 08-07-2014 12:45:33 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Mbrojtja e diplomave për këto studentë do të bëhet më:

                               11 Korrik 2014, ora 9:00,  Laboratori i Makinave Elektrike 

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Elektroteknikes: Njoftim mbi praktikat MP ne Inxhinieri Elektrike, Automatizi​m dhe Inxhinieri Mekatronik​e

Posted by Elektrike on 04-07-2014 07:40:20 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin që gjendet ne faqen e Fakultetit:                    www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 19 Shtator 2014 në Laboratorin e Transmisioneve Elektrike tek Ing. Mimoza Noka.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 18-06-2014 07:47:50 UTC

NJOFTIM

Studentët të cilët kanë shlyer 175 ETCS (kredite) si dhe janë regjistruar pranë sekretarisë mësimore te FIE njoftohen se “Provimi i Formimit” për Diplomat:

1.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike , Automatizim – Industrie

2.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike,  Energjitikë

3.  Bachelor në Inxhinieri, Mekatronikë.

do të zhvillohet në orën 9:00 te salla 309 në datën 14  KORRIK  2014.

Shenim:

Studentët duhet të kenë me vete një mjet identifikimi (Pasaportë ose kartë identiteti).

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER MBROJTIEN E PRAKTIKES DREJTIMI BACHELOR MEKATRONIKE

Posted by Elektrike on 16-06-2014 13:09:23 UTC

NJOFTIM

Me datën 7/ 6/ 2014 te Laboratori i Transmisioneve ElektrikeOrën 9:00 do të zhvillohet mbrotja e Praktikave për studentët e vitit të Tretë të Drejtimit: Bachelor në Inxhinieri Mekatronikë.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 315 16 17 Next >>