<< Prev 1 2 315 16 17 18 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken profesionale

Posted by Elektrike on 11-11-2014 13:57:13 UTC
NJOFTIMStudentët e Masterit Profesional, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët janë në vitin e dy dhe kanë paraqitur pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë I njoftojmë se: .Ditën e premte datë 14 Nëntor 2014 ora 10:00duhet të paraqiten pranë laboratorit të transmisioneve elektrike pët të marrë informacion në lidhje me zhvillimin e kësaj lënde.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per studentet e vitit te dyte Master Shkencor dhe Master Profesional

Posted by Elektrike on 10-11-2014 10:54:24 UTC
NJOFTIMNjoftohen studentet e ciklit te dyte Master Shkencor dhe Master Profesional se procesi mesimor do te filloje diten e marte date 11 .11.2014.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim

Posted by Elektrike on 30-10-2014 10:31:50 UTC

Njoftim

Studentet perserites te nivelit Bachelor te shohin ndryshimet ne planin mesimor dhe lendet qe duhen te frekuentojne.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Studentet e Diplomuar

Posted by Elektrike on 13-10-2014 14:40:23 UTC

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar dhe Edukimi ne distance se date 16.10.2014 ora 11:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER DATEN E MBROJTIES SE PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 08-10-2014 20:25:36 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se mbrojtia e Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e merkure me 15.10.2014.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 07-10-2014 16:14:58 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e premte me 10.10.2014, ora 10:00-12:00 prane departamentit.


Studentet te cilet nuk paraqiten nuk do te lejohen te mbrojne Projekt Diplomen ne sezonin e vjeshtes.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 02-10-2014 09:21:45 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se për shkak të sezonit të ri të provimeve 8-10 Tetor:

1.  Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi do të jetë më datë:

10 Tetor 2014 ora 12:00- 13:00 pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët duhet ta kenë diplomen të firmosur nga udhëheqësi, materialin në CD, fotokopje të provimit të gjuhës angleze dhe faturën 500Lek.

Mbrojtja e diplomës do të jetë më datë 15 Tetor 2014 ora 9:00

 

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit ( I Ndryshuar)

Posted by Elektrike on 30-09-2014 13:42:19 UTC

NJOFTIM

Studentët të cilët kanë shlyer 175 ETCS (kredite) si dhe janë regjistruar pranë sekretarisë mësimore te FIE njoftohen se “Provimi i Formimit” për Diplomat:

1.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike , Automatizim – Industrie

2.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike,  Energjitikë

3.  Bachelor në Inxhinieri, Mekatronikë.

Nuk do të zhvillohet në datën e afishuar më parë por do të zhvillohet në orën 10:00 te salla 309 në datën 13 TETOR  2014.

Shenim:

Studentët duhet të kenë me vete një mjet identifikimi (Pasaportë ose kartë identiteti).

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 22-09-2014 08:50:49 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e hene me 29.09.2014, ora 10:00-12:00 prane departamentit.

Studentet te cilet nuk paraqiten nuk do te lejohen te mbrojne Projekt Diplomen ne sezonin e veres.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per datat e kontrollit te diplomave Shtator 2014

Posted by Elektrike on 09-09-2014 09:48:24 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

                               23 Shtator 2014, ora 10:00 – 12:00.

                               30 Shtator 2014, ora 10:00 – 12:00

            2. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë do të kryhet pranë Departamentit                 të Automatikës.

            3. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

                - tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në                     faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

               - draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me                            kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit                                                              http://www.fie.upt.al/master.php

4.  Kontrolli i fundit i diplomës do të jetë më datë:

3 Tetor 2014 ora 13:00- 14:00

pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 

Mbrojtja e diplomës do të jetë më datë 8 Tetor 2014 ora 9:00

 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 315 16 17 18 Next >>