<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim

Posted by Elektrike on 27-02-2014 14:31:21 UTC

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se mbrojtia e Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e merkurre me 26.03.2014.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim

Posted by Elektrike on 13-02-2014 10:37:23 UTC

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional, dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

Kontrollet e diplomave për sezonin e dimrit do të jenë:

25 Shkurt 2014, ora 12:00 – 14:00.

18 Mars 2014, ora 12:00 – 14:00

Kontrolli i diplomave do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al - draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit, shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon. Diplomat e përfunduara do të dorëzohen në Departament në datë 21 Mars ora 12. Mbrojtja e diplomave do të jetë në 26 Mars ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>