<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 08-07-2016 09:19:32 EDT

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet qe kane pergatitur dhe finalizuar  punimin e diplomes se data e dorezimit te diplomes ( lidhur dhe firmosur nga udheheqesi) eshte 12.07.2016 ora 11:00 prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise.

Mbrojtja e diplomave do te jete ne date 14 Korrik 2016 ora 10 ne DSEF. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 04-07-2016 09:19:09 EDT
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne Korrik 2016, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne date 06.07.2016 ne oren 9:30  me materialin e printuar, per kontrollin e punes se kryeR.
 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 04-07-2016 09:17:25 EDT

L A J M E R I M

Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet zhvillohet ne daten 14 Korrik 2016 ora 9 ne sallen 309/ 316/ 317.

Te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine ne datat 11-12-13 Korrik 2016 ora 12-14

Veprimet me zyren e finacave ne datat 11-12-13 Korrik 2016 ora 12-14

Programet dhe Orarin e konsultimeve i gjene ne faqen :

http://fie.upt.al/bachelor.php

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per studentet e sistemit te vjeter 5-vjecar

Posted by Elektrike on 16-06-2016 05:42:49 EDT

NJOFTIM

Studentët e sistemit të vjetër 5-vjeçar do të paraqiten për provimin e lendëve:

1.            Transmisione Elektrike 1 dhe Transmisione Elektrike 2

Datë 22 Qershor ora 9:00 Laboratori i Transmisioneve

2.           Konstruksione Elektromekanike

Datë 8 Korrik ora 9:00 Laboratori i Transmisioneve

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per studentet diplomante

Posted by Elektrike on 16-06-2016 05:41:39 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

23 Qershor 2016, ora 13:00 – 14:00.

11 Korrik 2016, ora 13:00 – 14:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc.  Aida Spahiu.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per studentet diplomante

Posted by Elektrike on 15-06-2016 09:00:31 EDT

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e sistemit Master profesional dhe shkencor drejtimi energjetik si dhe ato te sistemit 5 vjecar te cilet kane planifikuar mbrojtjen e temes se diplomes se tyre ne periudhen 11- 22  Korrik 2016, te paraqiten ne Departamentin e Sistemeve te Fuqise ne date 21.06.2016 per Kontrollin e pare te Projekt Diplomes. Studentet te cilet nuk kane bere zyrtarizimin e temes se Projekt Diplomes, te paraqiten se bashku me dokumentin e plotesuar te aplikimit te firmosur nga udheheqesi.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Studente e Vitit II Master Shkencor

Posted by Elektrike on 08-06-2016 09:52:37 EDT
Njoftim
 
Njoftohen studentet e Masterit Shkencor Viti i II, Profili Energjetike te paraqiten prane Departamentit ne date 10.06.2016 diten e premte ne oren 10:30.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per ndarjen e temave te diplomave

Posted by Elektrike on 11-05-2016 16:53:58 EDT

NJOFTIM

Njoftohen Studentet e Masterit Shkencor, ne Drejtimin Energjetike se me dt.14.05.2016, ora 09.00-10.00, prane Departamentit behet ndarja/caktimi i temave te dipllomave, per ata studente te cilet akoma nuk kane marre/gjetur/ngarkuar/caktuar/ Teme Diplome.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Sezoni e Majit

Posted by Elektrike on 05-05-2016 15:22:41 EDT

NJOFTIM

Njoftohen studentet se do kete Sezon Provimesh  Maji:Sezoni do te zhvillohet gjate periudhes 11 maj deri 21 maj 2016.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 28-03-2016 07:11:30 EDT
Njoftim
 
Kontrolli i Diplomave per Studentet e Drejtimit Energjetike do te zhvillohet ne date 30.03.2016 ora 10.00-11.00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise 
 
Studentet duhet te paraqiten ne Departament me "Diplomen e Printuar por te pa lidhur" Studentet qe nuk paraqiten humbasin te drejten per te mbrojtur temen e diplomes ne kete sezon mbrotje diplome. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>