<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER DOREZIMIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 05-10-2015 10:30:30 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe sistemi i vjetër pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.         Diplomat e përfunduara do të dorëzohen në Departament bashkë me CD.

në datë 12 Tetor 2015 ora 12:00.

2.    Studentët duhet të kenë me vete fotokopje të certifikatës së gjuhës angleze si dhe vërtetim nga biblioteka që nuk kanë detyrime.

3.   Mbrojtja e diplomave për këto studentë do të bëhet më: 15 Tetor 2015, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: LAJMERIM

Posted by Elektrike on 29-09-2015 06:20:36 EDT
Lajmerim:
 
Ne baze te kerkeses studentet aplikante per trasferim studimesh ne Fakultetin e Inxhinjerise Elektrike ne degen Mekatronike si me poshte vijon:
 
1. Indrit Gjergj Nikjari eshte fitues
2. Lindjet Idajet Salillari nuk eshte fitues.
 
Te paraqiten prane sekretarise se FIE per regjistrimin perfundimtar date 29.9-5.10.2015 dhe per terheqje dokumentash. 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 29-09-2015 06:17:58 EDT

NJOFTIM

Njoftohen studente e sistemit Bachelor te cilet  kane perfundur provimet se Provimi i Formimit per te treja drejtimet zhvillohet ne daten 7 Tetor 2015,  ora 11:00,  SALLA 309 , 316, 305,306

Te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore afati perfundimtar date 5 Tetor 2015 ora 15:00

Veprimet me zyren e finacave afati perfundimtar date 5 Tetor 2015 ora 15:00

Programet i gjene ne faqen :http://fie.upt.al/bachelor.php

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER SEZONIN E POSACEM

Posted by Elektrike on 28-09-2015 13:31:00 EDT

NJOFTIM

Lajmerohen studentet te cilet jane regjistruar per sezonin e posacem se data e zhvillimit te provimeve do te jete me date 29.09.2015 si me poshte.

Ne sallen 309 ora 9;00 provimi i Bazave te Automatikes, ndersa provimet e tjera ne sallat 316, 305 306 ne oren 9:00 te gjithe studentet e grupuar ne keto salla.Makinat Elektrike ne laborator ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 28-09-2015 12:10:48 EDT

NJOFTIM

Njoftohen Studentet e Drejtimtit Master Shkencor Energjetike, Master Profesional Energjetike dhe Sistemi 5 vjecar se me Date 05.10.2015 nga ora 10.00-12.00 prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise zhvillohet  kontrolli i Dipllomave per sezonin e vjeshtes,

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 22-09-2015 08:20:32 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:25 Shtator 2015, ora 11:00, 8 Tetor 2015, ora 11:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Orion Zavalani.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PRAKTIKEN PROFESIONALE

Posted by Elektrike on 11-09-2015 10:16:09 EDT

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, pra kanë më shumë se 30 kredite duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Shtator 2015 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMES

Posted by Elektrike on 10-07-2015 09:54:25 EDT

NJOFTIM

Me date 16.07.2015, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te zhvillohet mbrojtja e Dipllomave per sezonin e veres 2015,  Studentet qe do te mbrojne dipllomen ne date: 16.07.2015 jane:

Komisioni A:

Nr.

Studenti:

1

Minella Bezha

2

Edison Bezati

3

Ledio Luku

4

Ledi Gjini

5

Edmin Nexha

6

Amarildo  Zaka

7

Julinda Hasmema

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER MBROJTIEN E DIPLOMES

Posted by Elektrike on 10-07-2015 09:52:11 EDT

 

Njoftim

Me date 14.07.2015, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te zhvillohet mbrojtja e Dipllomave per sezonin e veres 2015,  Studentet qe do te mbrojne diplomen ne date: 14.07.2015 jane:

Komisioni A:                                           

Nr.

Studenti:

1

Isa Kamberi

2

Ilvin Bashi

3

Rrapi Kola

4

Dritan Sadikaj

5

Gentian Rozgari

6

Renaldo Xhelilaj

7

Enea Sotiri

Komisioni B:

Nr.

Studenti:

1

Julian Tabaku

2

Matilda Gjergji

3

Bukurosh Bezhani

4

Ariol Zani

5

Misto Baballari

6

Kristian Toma

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER DATEN E MBROJTIES SE PROJEKT DIPLOMES

Posted by Elektrike on 09-07-2015 15:48:50 EDT

NJOFTIM 

Njoftohen studentet diplomante se mbrojtja e Projekt Diplomes do te zhvillohet ne daten 14.07.2015 ora 9:00.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>