<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Sekretaria: VINI RE NDRYSHIMET E ORARIT TE PROVIMEVE

Posted by Elektrike on 08-07-2015 12:14:06 EDT

NJOFTIM

Meqenese data 17 Korrik 2015 eshte dite feste , provimet e kesaj date spostohen ne daten 16 Korrik 2015. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 07-07-2015 18:34:42 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Kontrolli i fundit për diplomat është më 8 Korrik 2015, ora 12:00 – 14:00.

Studentët që nuk paraqiten në 8 Korrik, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sesion.

2.   Dorëzimi i diplomave, të lidhura libër, pasi të jenë firmosur nga udhëheqësi, përgjegjësi i Departamentit dhe Dekani, do të bëhet më 9 Korrik 2015, ora 12:00 – 13:00.

3.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 14 Korrik, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin perfundimtar te diplomave

Posted by Elektrike on 29-06-2015 03:42:45 EDT

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Master Shkencor, Master Profesional dhe Sistemi i Vjeter te profilit Elektroenergjitik se kontrolli perfundimtar i Diplomes do te zhvillohet me date 08.07.2015 ora 10.00-12.00 prane departamentit. Studentet duhet te paraqesin materialin  perfundimtar te  diplomes te printuar por te pa lidhur.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 29-06-2015 03:38:32 EDT

NJOFTIM

 

Studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 16 KORRIK 2015,  ora 10:00,  SALLA 309 duhet te dorezojne ne sekretari:

1.Fotokopje te kartes se identitetit dhe certifikaten personale

2.Vertetim nga biblioteka

3. Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne

 

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 25-06-2015 16:37:49 EDT

Njoftim

Data e Provimit të Formimit për tre Diplomat Bachelor në FIE, do të jetë 16 Korrik 2015. Periudha e konsultimeve është 13-15 Korrik 2015.

Studentët që dëshirojnë të japin Provimin e Formimit duhet të regjistrohen në Sekretarinë Mësimore dhe të paguajnë tarifën përkatëse të Diplomimit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 23-06-2015 06:22:29 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të profilit Elektroenergjetike se kontrolli i diplomave do te behet diten  e premte 26/06/2015, Ora 10:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: VINI RE NDRYSHIMET E ORARIT TE PROVIMEVE

Posted by Elektrike on 17-06-2015 09:29:44 EDT

NJOFTIM

 Vini re ndryshimet ne Orarin e Provimeve per datat 22-23 Qeshor per Bachelor dhe Master

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 02-06-2015 15:44:48 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

2.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit: http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER STUDENTET E DIPLOMUAR

Posted by Elektrike on 27-05-2015 10:33:55 EDT

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar dhe Edukimi ne distance se date 29.05.2015 ora 13:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Studentet Diplomante Master Shkencor

Posted by Elektrike on 31-03-2015 17:10:56 EDT

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Master  Shkencor Energjetike se me date 03.04.2015 ora 09.00 do te behet ndarja e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>