image 1 image 2 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3

 

 SEMESTRI I - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT E CIKLIT TE PARE:

 • Inxhinjeri Elektrike - Automatizim Industrie
 • Inxhinjeri Elektrike - Energjitikë
 • Inxhinjeri Mekatronike 
 •  SEMESTRI I - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER PROFESIONAL:

 • Master Profesional Energjitike
 • Master Profesional Automatizimi Industrie
 • Master Profesional Mekatronike
 •  SEMESTRI I - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER SHKENCOR:

 • Master Shkencor Automatizim Industrie
 • Master Shkencor Energjitikë
 • Master Shkencor Mekatronikë
 •  SEMESTRI II - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT E CIKLIT TE PARE:

 • Inxhinjeri Elektrike - Automatizim Industrie
 • Inxhinjeri Elektrike - Energjitikë
 • Inxhinjeri Mekatronike 
 •  SEMESTRI II - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER PROFESIONAL:

 • Master Profesional Energjitike
 • Master Profesional Automatizimi Industrie
 • Master Profesional Mekatronike
 •  SEMESTRI II - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER SHKENCOR:

 • Master Shkencor Automatizim Industrie
 • Master Shkencor Energjitikë
 • Master Shkencor Mekatronikë
 •  VJESHTA - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT E CIKLIT TE PARE:

 • Inxhinjeri Elektrike - Automatizim Industrie
 • Inxhinjeri Elektrike - Energjitikë
 • Inxhinjeri Mekatronike 
 •  VJESHTA - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER PROFESIONAL:

 • Master Profesional Energjitike
 • Master Profesional Automatizimi Industrie
 • Master Profesional Mekatronike
 •  VJESHTA - ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER SHKENCOR:

 • Master Shkencor Automatizim Industrie
 • Master Shkencor Energjitikë
 • Master Shkencor Mekatronikë
 •