<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Sekretaria: Njoftimi per Aplikantet fitues Raundi i pare

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:36:08 UTC

NJOFTIM

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore të FIE. Regjistrimi në U-Albania, Raundi i parë (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat: 

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:
• Diplomën e Maturës Shtetërore ose të dëftesës  së bashku me çerifikatën e notave të noterizuar.
• Fotokopje të kartës së identitetit (ku të shënohet nr.telefoni dhe adresa e-mail).
• Fotokopje të kartës së identitetit të babait.
• Dy fotografi personale.
• Kopje të mandat-arkëtimit të tarifës së regjistrimit. (kliko per te shkarkuar mandatin)

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:28:29 UTC

NJOFTIM

Te gjithe studentet qe nuk kane kryer shlyerjen e detyrimeve financiare (tarifave te shkollimit per te gjitha ciklet e studimit) per vitin akademik 2021-2022, Ju lutemi te paraqiten prane zyres se finances se FIE perpara fillimit te sezonit te provimeve te vjeshtes per terheqjen e mandatit dhe kryerjen e pageses.

Zyra e finances se FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-06-2022 12:16:52 UTC

Njoftim

 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 13-06-2022 23:21:18 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave  dhe Master Profesional ne  Energjettike se:
1. Kontrolli i diplomave për sezonin e verës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike te SE, nga pedagoget udheheqes.
 
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
Pranë laboratorit të Analizes dinamike se SE, nga Prof.Dr. Rajmonda Buhaljoti.
 
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 13-06-2022 13:55:34 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në Automatizim të Industrisë se:
1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Msc. Denis Panxhi për studentët e Masterit Shkencor për drejtimin Automatizim i Industrisë.
 
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Gentian DUME.
 
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim mbi orarin e Provimeve

Posted by Elektrike on 07-06-2022 12:04:59 UTC

Njoftim

Ju njoftojme se orari i Provimeve te sezonit te veres eshte shfaqur ne faqen e website ne rubriken Orari i Provimeve.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Pjesemarrje studentesh ne shkollen verore, ne Berlin

Posted by Elektrike on 06-06-2022 08:18:34 UTC

Të nderuar studentë, 

Në faqen e  web-in e UPT-së,  është shpallur njoftimi për përzgjedhjen e 4 studentëve nga UPT, për të marrë pjesë në shkollën verore në Berlin. 

Kohëzgjatja e shkollës verore: 22 – 26 gusht 2022 

Studentët duhet të jenë të regjistruar në Universitetin Politeknik të Tiranës, të kenë kryer një vit akademik (duke filluar nga viti i dytë Bachelor, ose Master). 

 

Numri total i studentëve që do të nominohen nga UPT: 4 (Prej të cilëve, 2 do të përzgjidhen nga DAAD). 

Studentët marrin një grant udhëtimi prej 525,00 € dhe një grant akomodimi prej 273,00 €. 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët: 

 

- CV; 

- Kopje e Pasaportës; 

- Vërtetim studenti; 

- Listë notash e studimeve deri në momentin e aplikimit; 

- Letër Motivimi (në gjuhën angleze); 

- Çertifikatë e gjuhës angleze (Niveli minimal i kërkuar është B2). 

  

Afati i fundit i aplikimit, prane Drejtorise se Komunikimit dhe Koordinimit ne UPT, është 20 qershor 2022 

Kliko ketu per programi i shkolles verore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per diten e pushimit date 25.05.2022

Posted by Elektrike on 23-05-2022 12:19:55 UTC
Njoftim
Ju informoj se, mbeshtetur ne Vendimin e Këshillit të Ministrave me nr. 317, datë 18.5.2022, dita e mërkurë, datë 25.5.2022, është ditë pushimi.
 
Dita e punës e datës 25.5.2022 do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti.
Ju uroj jave te mbare

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per prezantimin e projektit" La SOM CITY"

Posted by Elektrike on 20-05-2022 12:05:56 UTC

Njoftim

Ditën e Martë, datë 24.05.2022, ora 11:00, në sallën 212 pranë ambienteve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike do të bëhet prezantimi i projektit “La Som City” nga studentët e vitit të tretë Bachelor të këtij fakulteti, profili Energjetikë, në lëndën Burimet e Rinovueshme të Energjisë. Jeni te ftuar te merni pjese.

Ju mirepresim.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per praktiken Mesimore studentet Master Profesional Elektroenergjitike.

Posted by Elektrike on 12-05-2022 08:41:33 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet Master Profesional Elektroenergjitike se Praktika profesionale do te zhvillohet ne periudhen 22 maj deri 8 qershor.

Te gjithe ata studente qe kane siguruar vete vendet e praktikes te plotesojne formularin ne  dhe ta dorezojne ne departament brenda dates 13 maj ora 14:00. Per ata qe nuk kane dorezuar formularin brenda kesaj date do te kerkohet zhvillimi i praktikes ne kompanite energjitike.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>