<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Sekretaria: Njoftim per zevendesimin e diteve pushim

Posted by Elektrike on 05-04-2022 08:06:33 UTC

NJOFTIM


Referuar urdherit te Rektorit te UPT, Prof. Dr. Andrea MALIQARI, Nr. 638 prot, date 28.03.2022, Ju bejme me dije se: 
 
- Ne daten 20.04.2022, diten e merkure do te zhvillohet mesimi i dites se hene.
- Ne daten 28.04.2022, diten e enjte do te zhvillohet mesimi i dites se hene.
- Ne daten 06.05.2022, diten e premte do te zhvillohet mesimi i dites se hene.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per zevendesimin e dates 21.03.2022

Posted by Elektrike on 01-04-2022 13:44:27 UTC

Bazuar në Urdhërin e marrë nga Rektorati  i UPT ,nr. 708 Prot. Dt. 01.04.2022, njoftohen të gjithë studentët, në të gjitha  Ciklet e Studimit në Fakultetin e Inxhinierise Elektrike si dhe për personelin akademik dhe ndihmës akademik, se procesi mesimor dites se Hënë, dt 21.03.2022  do  te zvendesohet diten e shtune date 02.04.2022.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per pushimim e dites se hene

Posted by Elektrike on 18-03-2022 14:59:14 UTC

NJOFTIM

Bazuar në Urdhërin e marrë nga Rektorati  i UPT ,nr. 595 Prot. Dt. 18.03.2022, njoftohen të gjithë studentët, në të gjitha  Ciklet e Studimit në Fakultetin e Inxhiniesrise Elektrike si dhe për personelin akademik dhe ndihmësakademik, se dita e Hënë, dt 21.03.2022 do të jetë ditë pushimi.

Dita e punës e dt 21.03.2022 do të zevendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti akademik.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Konkurs kombëtar në fushën e Pronësisë Intelektuale

Posted by Elektrike on 08-03-2022 11:53:56 UTC

Njoftim

Njoftohen studente te cilet deshirojne te marrin pjese ne konkurs te pronesise intelektuale. Per me shume informacion klikoni ne linkun e meposhtem.

http://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1609-njoftim-konkurs-kombetar-ne-fushen-e-pronesise-intelektuale#:~:text=Politeknik%20t%C3%AB%20Tiran%C3%ABs-,Njoftim%20%2D%20Konkurs%20komb%C3%ABtar%20n%C3%AB%20fush%C3%ABn%20e%20Pron%C3%ABsis%C3%AB%20Intelektuale,-Shtyp%20Email

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per terheqjen e kartonit te diplomes

Posted by Elektrike on 02-03-2022 15:10:53 UTC

L A J M E R I M

Lajmërohen të diplomuarit se terheqja e Diplomave per Ciklin e Pare Bachelor  si dhe per Ciklin e Dyte te studimeve Master i Shkencave si dhe Master Profesional sezoni i veres dhe i vjeshtes, per vitin akademik 2020-2021, do të  bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke filluar nga Dt 03.03.2022  nga e hëna- premte ora 10-12:

Për tërheqjen e diplomave :

1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit  dhe plotësimit të formularit të miratuar, me anë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve  në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.

2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.

Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë  distancimin fizik.  

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Ndryshime ne orarin e provimeve

Posted by Elektrike on 07-02-2022 10:12:54 UTC

Njoftim

Ju lutemi vini re ndryshimet ne orarin e provimeve.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 01-02-2022 10:01:31 UTC
NJOFTIM
Provimi i formimit per ciklin e dyte, Master Profesional, profili Automatizimi i Industrisë dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet me datë 17 Mars 2022, ora 12:00.

 

Provimi i formimit per ciklin e pare Baclelor ne profilin Automatizim i Industrise dhe Inxhinieri Mekatronike do te zhvillohet me date 17 Mars, ora 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i dimrit, viti akademik 2021-2022

Posted by Elektrike on 01-02-2022 10:00:11 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Master Profesional në Automatizim të Industrisë dhe Master Profesinal në Inxhinieri Mekatronike se:

  1. Dy kontrollete para të diplomave për sezonin e dimrit, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:

1   Mars 2022, ora 11:00 – 12:00

15Mars 2022,   ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Dr. Arnisa MYRTELLARI për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë, Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike.

  1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

  1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

22 Mars ora 09:00 – 11:00

Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, Dr. Gentian DUME.

  1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

25 Mars ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftimi per Kontrolin e Diplomave

Posted by Elektrike on 31-01-2022 07:55:45 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të
Profilit Energjetike se:
 
Kontrolli i dyte, per te gjithe ata qe e kane kaluar kontrollin e pare, do te behet ne date 8 Shkurt 2022 ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare.
 
Kontrolli i fundit dhe Dorezimi I diplomave do te behet date 11 Mars 2022, ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare. 
 
Mrojtja e diplomave per Programet Master Profesional dhe Master Shkencor do te behet date 15 Mars 2022 ora 09:00 ne laboratoret e Deprtamentit te Sistemve te Energjise Elektrike te Fuqise.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 31-01-2022 07:52:02 UTC

Njoftim 

Njoftojme se Provimi i Formimit ne Programin Bachelor ne Inxhinieri  Elektrike-Energjitike do te zhvillohet ne date 16 mars 2022 ora 11:00 ne Fakultet.
 
Konsultimet do te zhvillohen ne periudhen 7-11 Mars, ora 10;00-13;00 ne lendet:
  • Bazat e Automatikes- 7 Mars
  • Makina Elektrike- 8 Mars
  • Sistemet Elektrike-9 Mars
  • Shprendarja dhe Perdorimi i Energjise /Teknika Sigurimit-10 Mars
  • Matje Elektrike- 11 Mars
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>