<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>

Departamenti Automatikes: Orari i konsultimeve Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-09-2019 08:20:42 UTC

Orari i Konsultimeve Provimi i Formimit

1. Master Profesional në Inxhinieri Elektrike,profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Aplikime të elektronikës të fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

3

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Aplikime Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

2. MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Data e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë në sistemet mekatronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

4

Rrjetat industriale dhe sistemet e punës në kohë reale

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

5

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

3. Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Desar Shahu

2

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

3

Bazat e Automatikes

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Matje Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

6

Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike

26.09.2019

14:00 - 15:00

Msc. Boris Cfarku

4. BACHELOR NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë dhe sistemet elektronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Sanije Çela

2

Bazat e kontrollit automatik

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

4

Matje Elektronike dhe teoria e sinjaleve

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

5

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

6

Teoria e sistemeve mekanike, Mekanika e aplikuar dhe Ndërtim makinash

26.09.2019

14:00 - 15:00

Prof. Asc. Mimoza Cukalla

Provimi do të zhvillohet në datën 30 Shtator ora 10:00, FTI

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 11-09-2019 11:08:34 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

17 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

24 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara për studentët e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike, viti II, dhe pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Alfred Pjetri për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë.

2. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al - draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3. Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 1 Tetor ora 10:00 – 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per provimin e formimit

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:24:46 UTC

NJOFTIM

Provimi i formimit per studentet Bachelor Ing.Elektrike - Energjetike eshte parashikuar ne date 26.09.2019. 

Konsultimet sipas programeve te shpalluara ne Departament do te jene ne datat 23-25 Shtator 2019 ora 10:00-11:00.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:22:40 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e vjeshtes Tetor 2019, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat e meposhtme per kontrollin e punes se kryer:

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Ceremonia e Shperndarjes se Diplomave

Posted by Elektrike on 19-07-2019 13:17:32 UTC
NJOFTIM
 
Diten e Marte, date 23 korrik 2019, ne sallen “Silvano Pedrole” do te zhvillohet ceremonia e dhenies se diplomave per studentet e Fakultetit te Inxhnijerise Elektrike, niveli Bachelor dhe Master.
 
Studentet te paraqiten ne Administraten e Fakultetit 30min perpara fillimit te ceremonise per te terhequr uniformat. Studente duhet te kene me vete pasaporten ose karte identiteti.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 10-07-2018 11:56:06 UTC

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetikee qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi i planifikuar ne  date 11 Korrik do te shtyhet per ne date 13 korrik , Ora 09:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 09-07-2018 14:22:17 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Automatizimi i Industrise qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 16 Korrik, Ora 90:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 06-07-2018 16:26:24 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetike qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 11 Korrik, Ora 10:00, Salla 209.

Studentet pervec datave te konsultimeve te shpallura ne faqen e FIE mund te paraqiten diten e Hene date 9 Qeshor nga Ora 12:00 per Lendet e Shperndarja dhe Perdorimi i energjise Elektrike 1 & 2 dhe Teknika e Sigurimit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per temat e diplomes sezoni i shtatorit

Posted by Elektrike on 02-07-2018 21:05:52 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 9 Korrik 2018 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit , www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 16 Korrik 2018 të afishuara.

                                                                                          Njoftimi u shfaq me 2/7/2018

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Oraret e Konsultimeve per Provimin e formimit te Bachelor Energjetike

Posted by Elektrike on 28-06-2018 12:25:17 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentete e Bachelor, Drejtimi  Energjetike qe do t'i nenshtrohen Provimit te Formimit se oraret e Konsultimeve per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise jane si me poshte:
1. Sistemet Elektrike te Fuqise date 03 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Sistemeve Elektrike te Fuqise;
2. Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike date 04 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele;
3. Teknika e Sigurimit date 04 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele;
Per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Automatikes , referojuni orareve te Konsultimeve te publikuara nga ai departament.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>