<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>

Sekretaria: Njoftim per Sondazhit Kombetar te Studenteve

Posted by Elektrike on 03-05-2019 15:45:19 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e FIE se eshte shtyre afati per plotesimin e Sondazhit  Kombetar te Studenteve  do te jete i hapur deri me date 05.05.2019..

Per me shume informacion vizitoni faqen e ASCAL www.ascal.al.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Projekt Diplomen MP Energjetike

Posted by Elektrike on 03-05-2019 06:51:15 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e Masterit Profesional Drejtimit Energjetike, te cilet parashikojne te mbrojne diplomen ne Korrik 2019 se duhet të dorëzojnë deri në datën 06.05.2019, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise,  formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu ose inxhinieri udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit  www.fie.upt.al.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Studentet e Bachelor

Posted by Elektrike on 02-05-2019 15:53:37 UTC

NJOFTIM

Te gjithe studentet e sistemit bachelor  dhe master te FIE te dorezojne adresat e emailt prane sekretarise mesimore cdo dite ora 10-14 deri ne daten 10 maj 2019 per te mundesuar perdorimin e biblotekes elektronike. Adresen mund ta dergoni edhe me email ne posten : sekretaria@fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Temat e Diplomave

Posted by Elektrike on 23-04-2019 20:44:36 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 06 Maj 2019 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 10 Maj 2019 të afishuara.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per praktiken mesimore MP Energjetike Viti I dhe Bachelor Viti i III

Posted by Elektrike on 10-04-2019 14:57:16 UTC

Njoftim

Njoftohen studentët e Master Profesional viti i pare, drejtimi Energjetike, dhe studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjetike, viti i tretëse duke filluar nga data  15 deri 19 prill të paraqesin, pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise, tek Ing. Donard Shaliu, formularin e plotesuar te miratimit të praktikës i cili gjendet ne faqen e Fakultetit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Pergjigjet e Provimit te Formimit

Posted by Elektrike on 03-04-2019 13:26:55 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Ciklit Bachelor, Profili Energjetike  te cilet dhane provimin e formimit ne date 1 Prill 2019 se rezultate do jepen me date 04.04.2019 ora 10:00 prane salles DSEF.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 25-03-2019 09:45:21 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studente per sistemin Bachelor per drejtimin ENERGJETIKE se provimi i Formimit do te  zhvillohet ne daten 1 Prill 2019 ora 10:00, Salla DSEF tek FTI.

Studente duhet te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe Certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka qe nuk kane detyrime 

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtje

Oraret  per konsultimet per Lendet jane si me poshte:

1. Sistemet Elektrike te Fuqise date 27 Mars 2019 ora 13-15 prane DSEF tek FTI;
2. Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike 1 &2 date 27-28 Mars 2019 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele tek FTI;
3. Teknika e Sigurimit ddate 27-28 Mars 2019 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele tek FTI;
Per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Automatikes , referojuni orareve te Konsultimeve te publikuara nga ai departament
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 24-03-2019 17:14:44 UTC
Njoftim
 
Njoftohen te gjithe studentet e vitit te trete, Bachelor ne Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrise dhe Inxhinieri Mekatronike, te cilet kane mbyllur te gjithe provimet, se provimi i formimit do te zhvillohet ne daten 2 Prill ora 10:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 09-07-2018 14:22:17 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Automatizimi i Industrise qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 16 Korrik, Ora 90:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per temat e diplomes sezoni i shtatorit

Posted by Elektrike on 02-07-2018 21:05:52 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 9 Korrik 2018 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit , www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 16 Korrik 2018 të afishuara.

                                                                                          Njoftimi u shfaq me 2/7/2018

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 314 15 16 Next >>