<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim për provimin e formimit Bachelor në Energjitikë.

Posted by Elektrike on 21-09-2023 08:00:19 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet Bachelor në Energjitikë se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 28 Shtator 2023 ora 10:00, Salla 205.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2022-2023.

Posted by Elektrike on 21-09-2023 07:56:58 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në Automatizim të Industrisë dhe Inxhinieri Mekatronike se:
 
1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2022-2023 do të
jenë:
14 Shtator 2023, ora 13:00 – 14:00
20 Shtator 2023, ora 11:00 – 12:00
 
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të makinave elektrike, nga Dr. Gentian Dume për studentët e Masterit Shkencor për drejtimin Automatizim i Industrisë dhe Inxhinieri Mekatronike.
 
Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.
Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al
 
- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
 
22 Shtator ora 10:00 – 12:00
 
Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Gentian DUME.
Mbrojtja e diplomës do të jetë:
 
25 Shtator 2023 ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim për provimin e formimit Master Profesional në Automatizim i Industrisë dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike

Posted by Elektrike on 21-09-2023 07:53:13 UTC
Njoftim
 
Njoftohen studentet Master Profesional në Automatizim i Industrisë dhe Master Profesional në
Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 28 Shtator 2023 ora
12:00, salla 112, FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim për provimet e formimit Bachelor në Automatizim i Industrisë dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

Posted by Elektrike on 21-09-2023 07:52:12 UTC
Njoftim
 
Njoftohen studentet Bachelor në Automatizim Industrie dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 28 Shtator 2023 ora 9:00, salla 209 (BCH Automatizim i Industrisë) dhe salla 207 (BCH Inxhinieri Mekatronike), tek FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave sezoni i Vjeshtes

Posted by Elektrike on 21-09-2023 07:21:37 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

1. Kontrolli  i dyte i diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2022-2023 do të jetë:

27 Shtator 2023, ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

2. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

9 Tetor 2023 ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

3. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

10 Tetor 2023 ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 17-06-2023 08:13:22 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

1. Kontrolli  i dyte i diplomave për sezonin e veres, viti akdemik 2022-2023 do të jetë:

26 Qeshor 2023, ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

2. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

10 Korrik 2023 ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

3. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

12 Korrik 2023 ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Vini re ndryshime ne orarin e provimeve!

Posted by Elektrike on 12-06-2023 15:45:33 UTC

NJOFTIM

Duke qene se data 28.06.2023 eshte feste zyrtare, provimet e kesaj date per ciklin Bachelor dhe Master jane caktuar ne data te tjera. Ne folderin "Orari i provimeve_Sezoni_Vere_2023" tek Files, do gjeni orarin e ndryshuar te provimeve per ciklin e pare Bachelor dhe ciklin e dyte Master. Gjithashtu orari i  ndryshuar i provimeve do te publikohet ne faqen e internetit te fakultetit http://fie.upt.al/Orari_​i_provimeve.php dhe do te shpallet ne katin e trete tek kendi i njoftimeve te FIE-se.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Inagurimi i laboratorit në FIE për analizën e energjisë së erës

Posted by Elektrike on 08-06-2023 15:42:59 UTC

NJOFTIM

Me datë 12 Qershor, ora 14:00, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike do të zhvillohet ceremonia e inagurimit të laboratorit për analizën e energjinë së erës, i financuar nga kompania amerikane CWP Global. Në ceremoni, përvec përfaqësuesve të FIE, do të jenë të pranishëm themeluesi dhe Drejtuesi i Bordit të CWP, z. Mark CRANDALL, përfaqësues nga Dhoma Amerikane e Tregëtisë, AmChan dhe përfaqësues nga Ambasada e SHBA në Shqipëri.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim për provimet e formimit Master Profesional në Automatizim Industrie dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike.

Posted by Elektrike on 08-06-2023 15:40:40 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet Master Profesional në Automatizim Industrie dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 13 Korrik 2023 ora 12:00, Sallat 112 dhe 205.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim për provimin e formimit Bachelor në Energjitikë.

Posted by Elektrike on 08-06-2023 15:40:04 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet Bachelor në Energjitikë se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 17 Korrik 2023 ora 10:00, Salla 205.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>